Piloty firmy Beninca

NINIEJSZEJ INSTRUKCJI UŻYWASZ NA WŁASNE RYZYKO – FIRMA !Gałecki NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA EWENTUALNE SZKODY

Instrukcja programowania pilotów (odbiorniki radiowe 433,92MHz jedno/dwukanałowe rolling-code kompatybilne z systemem ADVANTAGE)

 • RR.1WBV
 • RR.2WBV
 • RR.1WIV
 • RR.2WIV

Dostępne ze złączem sprzęgającym molex lub w skrzynce plastykowej z listwą zaciskową. Pamięć standardowa może pomieścić maksymum 512 modułów transmisyjnych rolling-code. Dostępna jest wersja specjalna z pamięcią mogącą pomieścić 2048 modułów transmisyjnych. Wypełnienie pamięci sygnalizowane jest przez 10 mignięć światła Pomarańczowego.

Uwaga: Ręczny komunikator programowania Advantage i odpowiadający mu system sterowania umożliwiają stosowanie niektórych funkcji zaawansowanych, opisanych w specjalnych instrukcjach do których odsyłamy dla uzyskania dodatkowych informacji.

Wskazówki dla użytkowania
Dla zapewnienia dobrego odbioru zaleca się instalowanie anteny z dala od mas metalowych i ustawianie odbiorników z zachowaniem należytych pomiędzy nimi odstępów. Przy braku anteny odbiór jest znacznie ograniczony.

Wpisywanie do pamięci modułów transmisyjnych
Procedura uproszczona
Dla prostego wpisania do pamięci jednego lub kilku modułów transmisyjnych służących do uaktywniania pierwszego kanału, należy wykonać poniższą procedurę uproszczoną:

 1. Nacisnąć przycisk P odbiornika po czym zwolnić go.
 2. Zaświeci się na 3sek Czerwony LED, po czym zgaśnie on na 1sek i ponownie zaświeci się na 5sek.
 3. Nacisnąć, podczas świecącego się Czerwonego LEDA, przycisk modułu transmisyjnego wybranego do zestawienia z kanałem 1.
 4. Pozostałe moduły transmisyjne można w następnej kolejności wpisywać do pamięci po naciśnięciu przycisku w przeciągu 5sek od poprzedniego wpisywania.
 5. Po zakończeniu procedury odczekać 5sek, odbiornik wyłączy się z programowania.

Wpisywanie do pamięci modułów transmisyjnych
Zdalne przywoływanie
Jeśli któryś z modułów transmisyjnych został już wpisany do pamięci odbiornika to można przywoływać go zdalnie radiem (bez używania przycisku P na odbiorniku). Postępować według poniższych wskazań:

 1. Nacisnąć zakryty przycisk wywoławczy wpisanego już do pamięci modułu transmisyjnego.
 2. Trzymać wciśnięty, przez 5sek, przycisk wpisanego do pamięci modułu transmisyjnego odpowiadającego kanałowi wyznaczonemu do zestawienia z nowym modułem transmisyjnym.
 3. Trzymać wciśnięty, przez 5sek, przycisk nowego modułu transmisyjnego do zestawienia z wybranym kanałem, zob. punkt 2.
 4. Odbiornik utrwala w pamięci wpisywane moduły transmisyjne i natychmiast wyłącza się z programowania.

Programowanie
Wpisywanie do pamięci modułów transmisyjnych i nastawianie układów poszczególnych kanałów wykonywane jest za pomocą przycisku “P”. By przejść z jednej fazy programowania do następnej należy naciskać przycisk P z przerwami nie dłuższymi niż 3sek pomiędzy jednym naciśnięciem a drugim. Po wybraniu odpowiedniej fazy, odczekać przez około 3-4sek, sygnalizujący LED wskaże wejście do programu (zob. kolumna “Czynności”). W Tabeli 1 wskazane są różne fazy programowania.

TABELA 1
Faza LED Funkcja Czynności
0 Zgaszony Bez funkcji  Stan normalny
Wcisnąć przycisk
1 Czerwony  Utrwalanie w pamięci 1-go kanału radiowego Zaświeci się Czerwony LED, odczekać3sek, LED zgaśnie i ponownie się zaświeci, nacisnąć w przeciągu 5sek przycisk modułu transmisyjnego wybranego do zestawienia z kanałem 1.*
Nacisnąć w ciągu 3sek przycisk P
2 Zielony  Utrwalanie w pamięci 2-go kanału radiowego (tylko dla odbiorników dwukanałowych “RR.2”) Zaświeci się LED Zielony, odczekać3sek, LED zgaśnie i ponownie się zaświeci, nacisnąć w ciągu 5sek przycisk modułu transmisyjnego wybranego do zestawienia z kanałem 2.*
Nacisnąć w ciągu 3sek przycisk P
3 Pomarańczowy  Automatyczne wpisywanie do pamięci 1-go i 2-go kanału radiowego (tylko dla odbiorników dwukanałowych “RR.2”) Zaświeci się LED Pomarańczowy, odczekać3sek, LED zgaśnie i ponownie się zaświeci, nacisnąć w ciągu5sek jakikolwiek przycisk modułu transmisyjnego.
Przycisk 1 zostanie zestawiony z kanałem 1, przycisk 2 zostanie zestawiony z kanałem 2.*
Nacisnąć w ciągu 3sek przycisk P
4 Czerwony  migający  Nastawianie czasów kanału 1  LED mignie szybko 5 razy. Naciskając przycisk P podczas tych 5-ciu mignięć przechodzi się do fazy następnej. Po 5-ciu szybkich mignięciach wchodzi się do menu Czasowy. Zob. Paragraf “Układy czasowe”
Nacisnąć w ciągu 3sek przycisk P
5 Zielony migający  Nastawianie czasów kanału 2 (tylko dla odbiorników dwukanałowych “RR.2”) LED mignie szybko 5 razy. Naciskając przycisk P podczas tych 5-ciu mignięć przechodzi się do fazy następnej. Po upływie 5-ciu szybkich mignięć wchodzi się do menu Czasowy. Zob. Paragraf “Układy czasowe”
 Nacisnąć w ciągu 3sek przycisk P
0 LED zgaszony  Bez funkcji  Stan normalny

*Po naciśnięciu przycisku 1-go modułu transmisyjnego, odbiornik odczekuje przez 5sek na następny moduł transmisyjny do utrwalenia w pamięci. W ten sposób możliwe jest wpisywanie po kolei wszystkich modułów transmisyjnych do zestawienia z obranym kanałem. Po upływie 5sek oczekiwania odbiornik wyłącza się z fazy programowania. W przypadku wpisywania do pamięci w/g ustalonej sekwencji zaleca się chwilowe odłączenie anteny, w ten sposób ogranicza się zasięg odbiornika a tym samym możliwość odbierania zakłóceń.

Uwaga: Odbiornik, po wejściu do którejkolwiek z faz programowania, uniemożliwia przejścia do fazy następnej. W przypadku gdy zamierza się zaprogramować więcej funkcji, należy odczekać na zakończenie dokonującego się programowania, sygnalizowanego zgaśnięciem światła LED, i dopiero przystąpić do nowego programowania.

Układ czasowy
Programowanie tej funkcji jest niezbędne tylko wówczas gdy zamierza się nastawić jeden z dwóch kanałów na układ czasowy (od 1sek do 10 min), lub na funkcjonowanie dwustabilne. Fabrycznie nastawiony jest na układ impulsowy (1sek komutacji). By nastawić układ czasowy należy wejść do fazy 4 (dla kanału 1) lub do fazy 5 (dla kanału 2) i odczekać do momentu wykonania 5 szybkich mignięć. W ten sposób przechodzi się do okna dialogowego dla układu Czasowego, opisanego w poniższej tabeli 2.

TABELA 2
Faza LED Funkcja Czynności
1 1 mignięcie szybkie Nastawienie układu impulsowego Jeśli przycisk P nie zostanie wciśnięty, to po 5sek zostanie przywrócone dla kanału fabrycznego: Impulsowe (1sek komutacji).
Wcisnąć przycisk P na co najmniej 2sek
2 2 mignięcia szybkie Wybieranie czasu komutacji Jeśli przycisk P nie zostanie wciśnięty, to po 5sek LED rozpocznie miganie z częstotliwością 1 światła na sekundę, w oczekiwaniu na wciśnięcie przycisku P. Ilość mignięć wykonanych przed wciśnięciem przycisku P decyduje o czasie komutacji, jak wykazuje tabela
Wcisnąć przycisk P na co najmniej 2sek
3 3 mignięcia szybkie Nastawienie układu dwustabilnego Jeśli przycisk P nie zostanie wciśnięty, to po 5sek kanał zostanie nastawiony na układ dwustabilny: do każdego impulsu przekaźnik elektryczny zmienia stan.
Wcisnąć przycisk P na co najmniej 2sek
4 Zgaszony Bez funkcji Stan normalny

 

TABELA 3
Ilość mignięć LED Czas komutacji Ilość mignięć LED Czas komutacji Ilość mignięć LED Czas komutacji
1 1s 11 30s 21 1m
2 2s 12 60s 22 2m
3 3s 13 1,5m 23 3m
4 4s 14 2m 24 4m
5 5s 15 2,5m 25 5m
6 6s 16 3m 26 6m
7 7s 17 3,5m 27 7m
8 8s 18 4m 28 8m
9 9s 19 4,5m 29 9m
10 10s 20 5m 30 10m

Całkowite opróżnianie pamięci
Wyłączyć odbiornik z sieci zasilania. Wcisnąć przycisk P. Podłączyć napięcie trzymając wciąż wciśnięty przycisk P na odbiorniku. Zaświeci się czerwony LED, po 5sek rozpocznie on szybkie miganie z sekwencją kolorów zielony-czerwony, po czym należy zwolnić przycisk. Odczekać aż zgaśnie LED. W tym momencie pamięć jest już kompletnie opróżniona.

 

 

pdf icon 1 - Piloty firmy Beninca