Piloty firmy FAAC (RCBE-TE-433)

NINIEJSZEJ INSTRUKCJI UŻYWASZ NA WŁASNE RYZYKO – FIRMA !Gałecki NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA EWENTUALNE SZKODY

Instrukcja programowania pilotów FAAC RCBE (TE-433) na oborniku/centrali RPE-433

Programowanie
Aby wprowadzić odbiornik/centralę w tryb uczenia, wciśnij przycisk SW1 lub SW2 na odbiorniku/centrali, LD1 lub LD2 zapali się. W ciągu 10 sekun wciśnij i przytrzymaj przez 1 sekundę przycisk na pilocie, dioda na odbiorniku/centrali zabłyśnie, co oznacza, że uczenie zakończyło się sukcesem.

Po nauczeniu pilota, odbiornik pozostaje w trybie uczenia przez 10 sekund (LED zapalona). Pozwala to na zaprogramowanie kolejnych pilotów (do 256). 10 sekund po zapamiętaniu ostatniego pilota, odbiornik/centrala automatycznie wychodzi z trybu uczenia a LED gaśnie. Aby wyjść z trybu uczenia można też wcisnąć drugi przycisk na odbiorniku/centrali.

Dodawanie dodatkowych pilotów
Dodatkowe piloty mogą być dodane taką samą procedurą jak powyżej. Jest również możliwe wprowadzenie odbiornika/centrali w tryb uczenia bez dostępu do przycisków (SW1 i SW2). Można to zrobić używając pilota. Należy wcisnąć przyciski P1 i P2 jednocześnie (na 5 sekund), nastepnie wcisnąć nauczony wcześniej przycisk na pilocie (w ciągu 10 sekund). Odbiornik/centrala jest teraz w trybie uczenia. Wciśnij przycisk, który chcesz nauczyć na nowym pilocie.

Aby uniemożliwić wprowadzanie odbiornika w tryb uczenia przy pomocy pilota, należy przeciąć ścieżki na odbiorniku. Przecięcie ścieżki LK1 uniemożliwi wprowadzanie kanału “1” w tryb uczenia, a przecięcie ścieżki LK2 uniemożliwi wprowadzanie kanału “2” w tryb uczenia. Jeżeli ścieżki są przecięte, dodanie kolejnego pilota może odbyć się tylko poprzez przyciski na odbiorniku.

Czyszczenie pamięci
Aby wyczyścić pamięć, należy wcisnąć i trzymać jeden w przycisków na odbiorniku/centrali do momentu, aż diody zaczną migać. Gdy diody przestaną migać, pamięc jest wyczyszczona dla obu kanałów.

 

pdf icon 1 - Piloty firmy FAAC (RCBE-TE-433)