Piloty firmy HÖRMANN (HSE 2-868)

Programowanie pilota HÖRMANN HSE 2-868

  • Należy przygotować starego (nauczającego kodu) i nowego pilota (uczącego się kodu).
  • Zbliżamy piloty do siebie (najlepiej tak, aby miały kontakt obudów).
  • Naciskamy przycisk starego pilota i przytrzymujemy. Dioda LED zaświeci światłem ciągłym.
  • Naciskamy ten sam przycisk nowego pilota i przytrzymujemy. Dioda LED zacznie migać powoli przez okres 4 sekund i zacznie migać szybko, gdy proces programowania kanału zostanie zakończony. Dioda zgaśnie po puszczeniu przycisku.
  • Proces programowania powtarzamy dla każdego kanału.
  • Testujemy nowego pilota. Jeżeli proces nie powiódł się, powtarzamy powyższe czynności dla każdego kanału/przycisku.
  • Proces uczenia zostanie przerwany jeżeli puścisz kodowany przycisk w czasie migania diody LED.

Jeżeli zaistnieje potrzeba usunięcia pamięci pilota, można wykonać to przez przycisk reset znajdujący się w środku obudowy.