Piloty firmy KEY

Instrukcja programowania pilotów (uniwersalny wkładany odbiornik 433,92 MHz z dwoma monostrabilnymi kanałami i automatycznym wychwytywaniem do regulacji kodu/kodu falującego, korzystając z wyboru zworu J2, oraz zdolnością zapamiętania ponad 400 kontroli radiowych).

 • 900RXI-22
 • 900RXM-22

1. Magazynowanie komend radiowych

 • Przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk: dioda led1 zacznie migać, aby wskazać zapisywanie kodu w CH1,
  (naciśnij ponownie przycisk “S”, a dioda led2 zacznie migać, abyś mógł dokonać zapisu na CH2).
 • Wciśnij klawisz nadajnika, który chciałbyś zapisać; obydwie diody odbiornika zostaną włączone jednocześnie, aby wskazać, że procedura zapisywania została zakończona pomyślnie. Dioda led1 będzie migać przez kolejne 5 sekund, w przypadku gdybyś chciał zapisać inne nadajniki; w przeciwnym razie odbiornik opuści automatycznie etap wychwytywania kodu.
 • Jeśli kod znajduje się już w pamięci, obydwie diody odbiornika zamigają dwa razy.

2. Anulowanie pojedynczego pilota

 • Wciśnij i przytrzymaj przycisk S przez 5 sekund, aż zapalą się obydwie diody odbiornika.
 • Przytrzymaj przycisk pilota, który pragniesz anulować, aż obydwie diody odbiornika zgasną.
 • Puść przycisk pilota.
 • Procedura ta anuluje wszystkie przyciski wybranego pilota.

3. Anulowanie wszystkich pilotów

 • Wyłącz zasilanie 230 V
 • Wciśnij i przytrzymaj przycisk S.
 • Włącz zasilanie 230 V, przytrzymując przez 5 sekund przycisk S, aż obydwie diody zapalą się i zgasną ponownie.
MIGANIE DIOD ZNACZENIE
 1 długie mignięcie  Kod został zapisany
 2 mignięcia  Kod znajduje się już w pamięci
 przemienne miganie  Pamięć pełna