Piloty firmy NICE (SMILO SM2/SM4) – zdalne

NINIEJSZEJ INSTRUKCJI UŻYWASZ NA WŁASNE RYZYKO – FIRMA !Gałecki NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA EWENTUALNE SZKODY

PROGRAMOWANIE ZDALNE PILOTÓW FIRMY NICE

  • Podchodzimy do bramy, wciskamy przycisk nowego/zakupionego pilota i trzymamy wciśnięty przez 12 sekund (przycisk który ma zacząć działać z tą bramą)
  • Następnie przyciskamy powoli przycisk starego pilota 3 razy po 1 sekundzie (przycisk który działa z tą bramą)
  • Naciskamy ponownie przycisk nowego pilota 1 raz na 1 sekundę (przycisk który ma działać z tą bramą)

..i powinno już działać.

 

pdf icon 1 - Piloty firmy NICE (SMILO SM2/SM4) - zdalne