Piloty firmy NICE (SMILO-SM2/SM4)

NINIEJSZEJ INSTRUKCJI UŻYWASZ NA WŁASNE RYZYKO – FIRMA !Gałecki NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA EWENTUALNE SZKODY

PROGRAMOWANIE PILOTA NICE SMILO-SM2
Pilot SM2 jest pilotem dwukanałowym.

I SPOSÓB

  • Naciskamy przycisk na radioodbiorniku i trzymamy, aż zapali się dioda światłem ciągłym.
  • Naciskamy dowolny przycisk na pilocie SMILO. Po wczytaniu pilota dioda mrugnie 3 razy. Radioodbiornik jest w stanie czuwania przez kolejne 8 s, i czeka na wczytanie kolejnych pilotów.

Radioodbiornik SMXI jest dwukanałowy i standardowo przypisze:
1 KANAŁ – 1 przycisk na pilocie
2 KANAŁ – 2 przycisk na pilocie

II SPOSÓB

  • Naciskamy krótko przycisk na radioodbiorniku, dioda mrugnie raz ( jeżeli chcemy wybrać drugi kanał, naciskamy krotko dwa razy ), naciskamy żądany przycisk w pilocie obsługujący siłownik, aż dioda na radiu mrugnie trzy razy – pilot jest wczytany na żądanym kanale i przycisk, który chcemy.
  • Dioda mrugnie raz potwierdzając otrzymany sygnał, oraz pięć razy potwierdzając wczytany przycisk.
  • Radioodbiornik jest w stanie czuwania przez kolejne 8 s, i czeka na wczytanie kolejnych pilotów.

Pilot do bramy SM2 SMILO jest pilotem który w pierwszej wersji wprowadzonej na rynek miał obudowę koloru niebieskiego a jego kolejną odsłoną jest pilot w czarnej obudowie.

pdf icon 1 - Piloty firmy NICE (SMILO-SM2/SM4)