Piloty kopiujące (bezfirmowe)

Kasowanie pamięci pilota:

  • Należy nacisnąć jednocześnie i przytrzymać przyciski 1 oraz 2 w pilocie kopiującym przez ok 8 sekund. Pamięć została skasowana.
    Wskaźnikiem jest niebieska dioda w pilocie. Jeśli pamięć jest pusta to po naciśnieciu przycisku pilota dioda mignie i się nie zapali, jeśli natomiast pilot jest zaprogramowany to dioda się zapali.

Kopiowanie sygnału:

  • Aby rozpocząć kopiowanie należy skasować w pilocie zapisane wcześniej kody (patrz “Kasowanie pamięci pilota”).
  • Nacisnąć wybrany przycisk pilota oryginalnego i przytrzymać.
  • Nacisnąć wybrany przycisk pilota kopiującego i przytrzymać.
  • Zbliż oba piloty do siebie. Dioda zacznie szybko migać co oznacza, że przycisk został poprawnie skopiowany.
  • Czynność należy powtórzyć z kolejnymi przyciskami pilotów.
  • Należy pamiętać że oba piloty muszą być bardzo blisko siebie i muszą mieć sprawne baterie.

Procedura przywracania pamięci po przypadkowym skasowaniu:

  • Jeśli pamięć została skasowana można ja odzyskać (Przypomnienie kodu) – wystarczy nacisnąć jednocześnie i przytrzymać przyciski 3 oraz 4 w pilocie kopiującym przez około 5 sekund. Pamięć zostanie odzyskana.

Pilot kopiujący potrafi skopiować niemal wszystkie piloty pracujące w kodzie stałym na częstotliwości 433,92 Mhz.