Programowanie pilotów FAAC FIX (Radio FIX-2021)

NINIEJSZEJ INSTRUKCJI UŻYWASZ NA WŁASNE RYZYKO – FIRMA !Gałecki NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA EWENTUALNE SZKODY

Piloty firmy FAAC (droga radiowa FIX) 1. Wpisywanie nowego pilota

 • nacisnąć i trzymać przyciski PROG i LEARN
 • zwolnić przycisk PROG (trzymając cały czas wciśnięty przycisk LEARN)
 • po zaświeceniu diody LED puścić przycisk LEARN
 • nacisnąć przycisk pilota który będzie służył do obsługi kanału „1”
 • gdy radio odbierze sygnał z pilota dioda LED zgaśnie
 • wtedy należy nacisnąć ponownie ten sam przycisk pilota.
 • Jeżeli radio zarejestruje pilota, dioda LED zapali się na 1 sekundę (mignie).
 • przejdź do punktu 2.

*jeżeli nie chcemy programować przycisku dla kanału „2” to należy nacisnąć  przycisk LEARN i w ten sam sposób wpisywać kolejne piloty. Na koniec programowania wszystkich pilotów trzeba zawsze pamiętać o naciśnięciu na chwilę przycisku PROG

2. Po prawidłowym wpisaniu kanału „1”:

 • naciskamy (1 raz) drugi przycisk na tym samym pilocie, (ten który będzie służył do obsługi kanału „2”
 • dioda LED zapali się na 1 sek. (mignie)
 • nacisnąć przycisk PROG aby zakończyć programowanie lub nacisnąć przycisk LEARN i w ten sam sposób wpisywać kolejne piloty. Na koniec programowania naciskamy przycisk PROG

*jeżeli chcemy korzystać wyłącznie z kanału „2” dla danego pilota to należy ten sam przycisk pilota zastosować do rejestracji kanału „1” i „2″, wówczas na wybrany przycisk pilota reagował będzie tylko kanał „2”

3. Kasowanie pilotów

 • nacisnąć i trzymać przycisk PROG i  LEARN
 • trzymając przycisk LEARN puścić przycisk PROG
 • trzymać cały czas przycisk LEARN (ok. 10 sekund) do chwili zgaśnięcia diody LED-K1
 • puścić przycisk LEARN

 

logo pdf 150x150 - Programowanie pilotów FAAC FIX (Radio FIX-2021)