Programowanie RODIO (BM-2K)

Instrukcja programowania obornika/centrali RODIO (BM-2K)

Wczytywanie pilotów

  1. Podłącz zasilanie
  2. Naciśnij przycisk “Learn”
  3. Naciśnij wybrany przycisk pilota, dioda LED zacznie migać potwierdzając wczytanie pilota.

Resetowanie pamięci – kasowanie wszystkich kodów

  1. Podłącz zasilanie
  2. Naciśnij przycisk “Learn” i trzymaj wciśnięty (dioda LED zaświeci się)
  3. Po ok 6 sekundach (gdy dioda LED zgaśnie) puść przycisk “Learn”
  4. Wszystkie wczytane piloty zostały usunięte z pamięci