Kluczowe parametry doboru siłownika do bramy

20160421 114410 2 1024x768 - Kluczowe parametry doboru siłownika do bramy

Dobór siłownika do bramy jest jednym z najważniejszych wyzwań stawianych przed instalatorem. Końcowy użytkownik automatyki z reguły nie dysponuje pełnymi informacji na temat bramy, którą chciałby zautomatyzować. Jak wynika z danych serwisu Nice Polska, większość usterek w funkcjonowaniu automatyki nie wynika z wady produktu, a często jego błędnego montażu lub błędów popełnionych w trakcie doboru urządzeń do automatyzacji bramy.

W sztuce montażu zdecydowanie najczęściej pojawiającym się błędem, który jest późniejszą przyczyną awarii, jest instalacja siłownika nieodpowiedniego dla danej bramy. Dlatego już sam dobór siłownika do bramy stanowi niekiedy nie lada wyzwanie oraz niesie za sobą dalsze trwałe konsekwencje!

Dobry instalator zawsze przed finalnym doborem i zainstalowaniem produktu Nice przeprowadza „wizję lokalną”, w wyniku której jest w stanie dokonać wszystkich pomiarów koniecznych na etapie doboru siłownika. Odpowiednie przejście przez ten proces pozwala uniknąć w przyszłości komplikacji związanych z instalacją oraz gwarantuje wieloletnie i bezawaryjne użytkowanie zestawów automatyki Nice.

6 parametrów doboru siłownika:

Długość skrzydła

Każdy z siłowników w dokumentacji technicznej ma określoną maksymalną długość skrzydła, z którym może współpracować. Jest to jeden z najważniejszych parametrów, szczególnie w przypadku bram skrzydłowych. W tym przypadku zły dobór siłownika względem długości skrzydła może spowodować przeciążenie siłownika i poważną awarię. Z kolei w przypadku bramy przesuwnej zły dobór siłownika będzie powodował jego stałe przegrzewanie prowadzące do awarii włącznie i powstania trwałych uszkodzeń. Długość skrzydła można określić z dużą dokładność za pomocą jakiejkolwiek miary. W przypadku bram skrzydłowych bierzemy pod uwagę długość jednego skrzydła, a nie światła wjazdu.

Ciężar skrzydła lub bramy

Jeden z najważniejszych parametrów doboru automatyki. W dokumentacji technicznej jest dokładnie określony w kilogramach maksymalny ciężar skrzydła/bramy dla danego modelu siłownika. Ciężar bramy można uzyskać bezpośrednio od jej producenta, który dysponuje dokładną informacją, z jakich materiałów ją wykonał. W przypadku kiedy nie mamy możliwości ustalenia dokładnej wartości, należy wziąć pod uwagę, z jakiego materiału jest wykonana brama oraz czy jest w pełni zabudowana. Można również skorzystać z metody porównawczej. Jeżeli nie jesteśmy pewni naszej oceny, zawsze należy przyjąć bezpieczną rezerwę na możliwy błąd. Zdecydowanie lepiej jest przeszacować ciężar bramy i dobrać mocniejszy siłownik niż zaniżyć jej wagę i dobrać siłownik za słaby. W przypadku kiedy brama skrzydłowa jest pełna, może pojawić się tzw. efekt „żagla” w takiej sytuacji potrzebne jest specjalne podejście — dobieramy zawsze napęd znacznie mocniejszy, a w przypadku napędów śrubowych — wersję z wydłużonym korpusem (dla dużych wymiarów montażowych). W przypadku bram przesuwnych warto jest ocenić stan techniczny bramy, zwłaszcza rolek i wózków, sprawdzić czy nie występują duże opory toczenia na rolkach, a brama nie jest zdeformowana i nie pracuje z wyraźnymi oporami mechanicznymi. Napęd nie jest urządzeniem służącym do siłowania się z bramą lub pokonywania jej niesprawności. Jest to produkt służący do wprawienia bramy w ruch i odpowiedniego sterowania nią.

Częstotliwość użytkowania

Parametr, który określa intensywność wykorzystania automatyki. Oferta Nice podzielona jest na automatykę przydomową (posesyjną) oraz automatyką przemysłową (do intensywnego użytku). Parametr częstotliwości określić można na dwa sposoby. Pod uwagę w pierwszej kolejności należy wziąć przeznaczenie siłownika. Przykładowo, jeśli brama znajduje się przy posesji, na którą regularnie wjeżdżają i wyjeżdżają dwa samochody, to wybieramy produkty z segmentu automatyki przydomowej. Jeśli produkt jest zainstalowany przy małej wspólnocie mieszkaniowej, budynku użyteczności publicznej, biurowcu lub zakładzie produkcyjnym, można uznać, że intensywność wykorzystania siłownika będzie zdecydowanie większa i wówczas należy wybrać produkty automatyki przemysłowej. Innym sposobem określania tego parametru jest próba uzyskania informacji na temat zakładanej dobowej liczby cykli otwarć i zamknięć. W ofercie Nice Polska przyjęto, że siłowniki do pracy przydomowej (posesyjnej) to takie, które wykonują maksymalnie 50 cykli na dobę. Powyżej tej wartości powinno stosować się automatykę przemysłową do użytku intensywnego, zawsze porównując jednak wymaganą liczbę cykli pracy z maksymalną dla danego siłownika.

Miejsce montażu siłownika

W przypadku bram przesuwnych przed montażem należy upewnić się, że między podłożem a listwą zębatą jest odpowiednia przestrzeń do instalacji siłownika. Jeśli jest ona większa niż wymiar charakterystyczny siłownika, należy go umieścić na podwyższeniu. W drugą stronę nie ma możliwości korekty — siłownik bezwzględnie nie może być montowany w obniżeniu podłoża, w którym może się gromadzić woda (wyjątkiem są siłowniki do montażu podziemnego po wykonaniu odpowiedniego systemu drenażu). W przypadku bram skrzydłowych należy wziąć pod uwagę rodzaj słupka: czy jest to słupek metalowy czy murowany oraz głębokość osadzenia zawiasu.

Wymiary montażowe A, B i C

Dla bram skrzydłowych tylko dokładny pomiar słupka i zawiasu oraz wizualizacja tych wymiarów pozwoli dokładnie określić sposób instalacji siłownika przy zadanym kącie otwarcia. W przypadku siłowników z ramieniem łamanym drobne błędy lub niedociągnięcia instalatorskie, nie będą rzutowały znacząco na poprawne funkcjonowanie systemu. W przypadku napędów śrubowych nie ma możliwości najmniejszej pomyłki.

Niezbędne akcesoria

Należy rozpoznać wszystkie niezbędne dodatkowe funkcjonalności automatyki, z których chciałby skorzystać końcowy użytkownik. Na etapie “wizji lokalnej” końcowy użytkownik powinien odpowiedzieć instalatorowi na dodatkowe pytania:

  • Ile urządzeń automatyki będzie sterowane jednym pilotem?
  • Ile pilotów oraz ile kanałów użytkownik będzie wykorzystywał?
  • Jakim kolorem powinna świecić lampa
  • Czy jest możliwość instalacji systemu ostrzegania o ruchu bramy (lampa)?
  • Czy użytkownik chce skorzystać z systemu zasilania energią słoneczną?
  • Czy stosujemy bezprzewodowe akcesoria czy prowadzimy okablowanie?
  • Czy jest konieczne stosowanie zasilania awaryjnego?
  • Czy automatyka będzie połączona z domofonem?
  • Czy będzie potrzebna funkcja furtki?

Za pośrednictwem takiego wywiadu instalator sporządza listę akcesoriów, które pozwolą spełnić te oczekiwania użytkownika. Należy pamiętać, że część akcesoriów nie jest ze sobą kompatybilna i nie ma możliwości współpracy z niektórymi centralami.