Jak działają szlabany na parkingach strzeżonych?

jak dzialaja szlabany na parkingach strzezonych - Jak działają szlabany na parkingach strzeżonych?

Parkingi strzeżone muszą posiadać sprawne systemy bezpieczeństwa oraz weryfikacji osób wjeżdżających i wyjeżdżających. Są na to różne sposoby jak ogrodzenie, monitoring, całodobowa ochrona oraz szlabany. W tym tekście możesz przeczytać, na jakiej zasadzie działają takie systemy.

Budowa szlabanu

Ramię szlabanu przeważnie wykonane jest z aluminium. Pokrywa się je farbą poliestrową oraz oznacza światłami odblaskowymi. Ruch odbywa się  za sprawą zasilacza hydraulicznego oraz cylindra dwustronnego działania. W kolumnie jest mechanizm napędowy, elektroniczny układ sterujący, a także urządzenia do zatrzymywania ramienia w dowolnym momencie. Dodatkowo można zamontować lampy ostrzegawcze, fotokomórki, czytniki kart, stacyjki kluczykowe, pętle magnetyczne oraz inne formy systemu zabezpieczeń. Muszą one być niezawodne nawet w przypadku awarii prądu. Zaletą jest także szybkość działania – szlaban otwiera się od 0,5 do 10 sekund po przesłaniu sygnału. Wpływ ma na to częstotliwość otwierania oraz długość ramienia. Szlaban musi być dobrze osadzony, by stanowił przeszkodę dla osób chcących przejechać bez weryfikacji. Jednak ramię przeważnie jest nieco krótsze niż przejazd, aby nie blokowało ruchu pieszego. Właściwa instalacja szlabanu oraz użytkowanie zgodne z przeznaczeniem może skutkować bezawaryjną pracą nawet przez 10 lat. Systemy do otwierania i zamykania są bardzo różne. Można je obsługiwać z portierni lub automatycznie.

Działanie systemów szlabanowych

Szlabany na parkingach strzeżonych można podzielić na dwa rodzaje. W przypadku ruchu obsługowego szlabanem kieruje pracownik. Jest to dobre rozwiązanie na parkingach, gdzie wjazd i wyjazd znajdują się obok siebie. W przeciwnym wypadku jeden człowiek nie będzie w stanie ich obsługiwać jednocześnie. Wjazd może być poprzedzony wydrukowaniem biletu, przyłożeniem karty do czytnika lub wciśnięciem przycisku przez parkingowego. Ze względu na koszty związane z zatrudnianiem pracowników właściciele parkingów coraz częściej decydują się na systemy bezobsługowe. Także w tym przypadku najczęściej funkcjonują bilety na kody kreskowe oraz karty zbliżeniowe, jednak kierowca sam aktywuje szlaban w określony sposób. System ten wyposażony jest w pętle indukcyjne. Bileterka aktywuje się po tym, jak stanie na niej samochód. Szlaban otwiera się, a następnie zamyka po tym, jak pojazd zjedzie z pętli indukcyjnej szlabanu. W ten sposób zapobiega się wjazdom kilku aut naraz.

Wyjazd działa analogicznie do wjazdu. Pojazd musi najechać na pętlę indukcyjną. Wtedy kierowca używa biletu, karty lub kontaktuje się z obsługą. Po przejechaniu drugiej pętli indukcyjnej szlaban się zamyka. W przypadku nieopłaconego biletu lub przekroczenia czasu postoju terminal powiadomi kierowcę o problemie, a szlaban pozostanie zamknięty.