Dlaczego warto zaopatrzyć bramę w fotokomórkę?

brama wjazdowa

Jedną z przyczyn posiadania własnej nieruchomości jest pragnienie jak największej prywatności i eliminacji narażenia na zagrożenia czy nieprzyjemności, jakie mogą nas czekać ze strony innych osób – w wielorodzinnym budynku takimi osobami mogą być na przykład sąsiedzi. Trzeba się jednak liczyć z tym, że każda nieruchomość – i ta bardziej, i ta mniej okazała, i ta bogato, i ta skromnie wyposażona – mimo swojego odcięcia od świata zewnętrznego, wystawiona jest na ryzyko takich zdarzeń jak włamania i kradzieże mienia.

Paradoks polega nawet na tym, że im bardziej posesja jest odcięta od świata zewnętrznego, tym większe może być ryzyko włamania. Dzieje się tak z uwagi na to, że niedostępność kusi przestępców. Z tego powodu naturalnym odruchem jest chęć zabezpieczenia posesji za pomocą różnego rodzaju systemów ochrony. Ich ubocznym skutkiem jest jednak to, że znacznie zmniejszają wygodę podczas wjazdu na posesję lub podczas wyjazdu z niej. Aby przedostać się przez wyposażoną w liczne zabezpieczenia bramę, trzeba dwukrotnie wysiąść z samochodu. Najpierw musi się bowiem otworzyć, a potem zamknąć za sobą bramę. Na szczęście istnieje jednak rozwiązanie, które łączy w sobie wysoki stopień ochrony z wysokim stopniem wygody użytkowania. Jest to fotokomórka do bramy. Występuje ona w dwóch postaciach. Albo jako element fabrycznie wbudowany w daną bramę, albo jako dodatek, w który możemy zaopatrzyć bramę nieposiadającą takiego rozwiązania.

Specyfika fotokomórek do bram

Fotokomórka jest zdecydowanie wartym rozważenia zakupem, ponieważ cechuje się niezwykle prostą budową oraz zrozumiałym działaniem. Urządzenie to składa z nadajnika i odbiornika. Nadajnik wykrywa napięcie, po czym przekazuje informacje o nim do odbiornika w postaci promieniowania podczerwonego. Jeżeli to ostatnie dotrze do odbiornika, to brama w płynny sposób otworzy się lub zamknie. Jeśli jednak na drodze fali podczerwonej stanie przeszkoda (na przykład w postaci stojącego akurat w bramie samochodu), promieniowanie zostanie zatrzymane. Takie rozwiązanie znacznie zwiększa bezpieczeństwo podczas korzystania z bramy, ponieważ zapobiega sytuacjom, w którym zamykająca się brama przytrzaśnie coś lub kogoś.