Za co odpowiadają enkodery w napędach bram?

napęd do bramy

Ze względu na swój charakter bramy automatyczne powinny być niezawodne oraz zapewniać komfort i całkowite bezpieczeństwo użytkowania. By było to możliwe, producenci wykorzystują specjalistyczne oprogramowanie i szereg komponentów zwiększających funkcjonalność tego typu urządzeń. Wśród nich na uwagę zasługują tzw. enkodery, które mają ściśle określone zastosowanie.

Rola enkoderów w działaniu bram automatycznych

O funkcjonalności automatycznej bramy przesuwnej przesądzają komponenty zastosowane w jej konstrukcji. Np. obecność sprawnie działających listew krawędziowych czy linii fotokomórek ułatwia korzystanie z bramy i zapobiega niebezpieczeństwu jej zderzenia z mijającym ją pojazdem czy inną przeszkodą. Jest to możliwe dzięki emitowanej przez te elementy wiązki podczerwonego światła, która przebiega na linii ruchu skrzydła bramy i która zostaje przecięta w sytuacji, gdy na jej drodze pojawia się jakiś obiekt – np. samochód, rower czy przechodzący przez bramę człowiek lub zwierzę. W takiej sytuacji sygnał o przerwaniu wiązki przekazany zostaje do centrali sterującej, która natychmiast zatrzymuje ruch zamykającego się skrzydła, a potem odwraca jego kierunek w przeciwną stronę, tak, by brama zaczęła się otwierać.

Jaka w tym wszystkim rola enkoderów, w które wyposażone są napędy do bram? Otóż enkodery to specjalistyczne czujniki, które zazwyczaj wmontowane są w napęd bramy automatycznej. Do ich zadań należą przede wszystkim:

  • kontrola ruchu skrzydła bramy,
  • zatrzymanie skrzydła bramy,
  • wykrywanie obecności obcych obiektów i przeszkód znajdujących się na drodze skrzydła.

Enkodery są więc niezwykle istotnymi komponentami, na których spoczywa odpowiedzialność za wykrywanie przeszkód znajdujących się na drodze przesuwającego się skrzydła bramy. Tym samym stanowią one niezbędny element, który gwarantuje bezpieczeństwo jej użytkowników.

Odpowiadają również za sprawne zatrzymanie się skrzydła bramy w sytuacji, gdy żadne obiekty nie znajdują się na drodze jego ruchu. Zadaniem enkodera jest bowiem poprowadzenie skrzydła w taki sposób, by zatrzymało się ono dokładnie w tym miejscu, które zostało ustawione podczas programowania.